-->

Особливості різних методів кластеризації пошукових запитів

Кому буде корисно: для фахівців початківців та власників сайтів.

Кластеризація - це процес груповання і розподілу пошукових запитів по посадковим сторінкам. Також часто називається «розбивкою». Дозволяє визначити, які запити можна просувати на одній сторінці, а під які потрібне створення окремої, оптимізованої посадкової сторінки, більш точно задовольняє пошукову потребу користувача.

Кластеризація пошукових запитів

Кластеризація є найважливішим етапом побудови ефективної для SEO-просування структури сайту, значно впливає на успішність залучення пошукового трафіку в усіх напрямках, відповідним тематиці сайту.

Спрощено, під опрацюванням структури проекту можна розуміти:

  • збір і чистку семантичного ярда;
  • розподіл запитів по посадковим сторінкам;
  • коригування структури сайту: поділ / об'єднання / створення нових посадкових сторінок під неохоплений попит;
  • ручну оптимізацію сторінок з використанням інформації про запити, які відповідають даним сторінок.

Сам процес може бути в тій чи іншій мірі автоматизований, але в більшості випадків вимагає ручної праці оптимізатора.

У статті навмисно не розглядаються детально самі сервіси і програми для кластеризації запитів, а тільки наводяться приклади використання тих чи інших сервісів для різних видів розбивки.

Види кластеризації

За семантичною схожістю (по словоформам)

Вид розподілу запитів по групах, при якому використовується схожість слів в групах.

Популярні інструменти: Excel (за допомогою фільтрів), до налаштування SEO Excel, Key Collector в режимі «Аналіз груп».

Плюси: виконується швидко, високий ступінь автоматизації.

Мінуси: в автоматизованому вигляді - не враховує синоніми, а також ступінь комерціалізації запитів.

Приклади:

При використанні групування по семантичній схожості синонімічні запити, які можливо просувати на одній сторінці, потраплять в різні семантичні групи.

Приклад кластеризації запитів

Також при використанні даного методу розбивки запити інформаційного та комерційного характеру можуть потрапляти в одну групу, а просуватися - лише на окремих сторінках.

Приклад 2

Приклад гіперболізований, проте з урахуванням того, що крім запитів з явним (комерційним або інформаційним) інтентом, існує маса запитів з неявним інтентом, коректна розбивка даними способом істотно ускладнюється.

ПО ТОПУ

Найбільш популярний спосіб розподілу ключових слів. Працює за допомогою вивантаження списків URL сторінок з топа і пошуку кількості збігів - загальних URL для різних запитів.

Відсутні проблеми, описані в прикладах попереднього способу. На тих же запитах з силою угруповання 2 і зазначенням регіону «Київ» виходять такі кластери:

Приклад 3

Кластеризація даним методом, часто має на увазі:
  • Вказівка регіону для парсинга ТОПу.
  • Вказівка сили угруповання: мінімальної кількості загальних URL для різних запитів, необхідного для об'єднання запитів в одну групу.
  • Опціонально: вибір методу групування.

Методи


Soft кластеризація має на увазі угрупування запитів в разі, якщо в групі кожен із запитів пов'язаний як мінімум з одним іншим запитом групи.

Medium кластеризация означає, що для створення групи кожен із запитів повинен бути пов'язаний з одним, головним ( «маркерним») запитом групи.

Hard кластеризация означає наявність зв'язку між усіма запитами групи.

Потрібно розуміти, що «наявність зв'язку» виявляється з урахуванням сили групування. Тобто при силі групування 2 і методі Hard у всіх запитів, що потрапили в одну групу, будуть виявлятися як мінімум два загальних URL в кожному ТОПі.

Схематично методи групування можна зобразити таким чином:

Метоли групування пошукових запитів

Популярні інструменти: інструмент Just Magic, Rush Analitycs, Coolakov, Key Collector з використанням вивантаження ТОПів пошукових систем.

Плюси: виконується швидко, високий ступінь автоматизації.

Мінуси: експерементуючи з налаштуваннями за типом і силою групування, ми ризикуємо або створити зайву сторінку (слабшу за асортиментом / контентом).

За інтентом (за змістом)

Глибоко занурившись в тематику і детально аналізуючи потреби користувачів у пошуковій видачі, ми приходимо до ідеального, здавалося б, способу кластеризації запитів - по їх змісту.

Плюси: при глибокому зануренні в тематику - безпомилкова відповідність потребам користувача.

Мінуси: настільки повільний і трудомісткий метод, що можна розглядати повну кластеризацію за інтентом лише для мікросайтів з малим об'ємом семантичного ядра.

За ТОПом з об'єднанням за змістом


Спочатку скориставшись методом автоматичної кластеризації по ТОПу (вибравши метод і силу групування відповідно до конкуренції в тематиці і особливостями проекту), автоматично створені групи потім об'єднуються вручну в більші кластери запитів за загальним змістом.

Керуючись потребами користувача у пошуковій видачі, можна для окремих груп запитів знизити силу групування, формуючи більш повні кластери і створюючи під них загальні, більш «сильні» по оптимізації і повні по контенту сторінки.

Плюси: автоматизований первинний етап (по ТОПу), детальне групування по інтенту.

Мінуси: відсутні.

Повноту контенту слід сприймати не лише для інформаційних ресурсів в контексті повноти статті, а й для комерційних ресурсів: загальні, повні лістинги, або сторінки послуг, що охоплюють максимальну кількість пов'язаних користуваціьких  інтентів.

За ТОПом з розбивкою по інтенту. «Суперкластерізація»

Тут ми робимо аналогічно попередньому методу. Спочатку ми використовуємо автоматичну кластеризацію по топу з використанням будь-яких сервісів і базових налаштувань, які відповідають стану проекту і конкуренції. Потім сформовані групи додатково розбиваємо вручну на окремі, більш відповідні точному попиту кластери зі створенням найбільш оптимізованих, детальних посадкових сторінок.

Плюси: автоматизований первинний етап (по ТОПу), детальне групування по інтенту.

Мінуси: відсутні.

Застосовуючи «Суперкластерізацію», ми отримуємо ідеально відповідні попиту кластери, незважаючи на те, що в поточному ТОПі таких не представлено. Цей метод дозволяє молодим сайтам зі слабкою оптимізацією конкурувати навіть з лідерами тематики за рахунок більш точної відповіді на запит користувача.

При цьому для оцінки необхідності додаткової розбивки можна орієнтуватися на сусідні, схожі за змістом кластери, і за аналогією «до розбити» те, що об'єднано по топу.

Кращий метод кластеризації

З точки зору нашого багаторічного досвіду найкращими варіантами є:

  • кластеризація по топу з подальшим об'єднанням по інтенту;
  • кластеризація по топу з подальшою розбивкою по інтенту.

Автоматизація першого етапу (кластеризація по топу, з використанням одного із сервісів або програмних рішень) дозволяє прискорити процес на великих масивах даних, виконуючи роль первинного групування. Подальший ручний етап допомагає сформувати найбільш конкурентоспроможні групи і створити відповідну структуру сайту.

У більшості випадків ці два підходи - об'єднання і розбиття - по суті не діляться на окремі операції. На ручному етапі SEO-спеціаліст приймає рішення про необхідність об'єднання або рознесення запитів по сторінках з урахуванням особливостей конкретного проекту і конкуренції в тематиці.